Notícies

Novetats a Ovide – Novembre / Desembre 2010

OVIDE  a Portugal / OVIDE en Portugal
Una vegada consolidada la presencia a Espanya, amb seu a Barcelona i Madrid, i agents a A Coruña, Bilbao, Ssevilla, València i Saragossa, OVIDE ha decidit donar un petit pas més i ampliar el seu servei. Lisboa serà la nova plaça d’OVIDE des d’aquest mes de desembre, amb Francisco Ribeirinho com a representant.
----
O Una vez consolidada la presencia estratégica en España, con sede en Barcelona y Madrid, y agentes en  A Coruña, Bilbao, Sevilla, Valencia y Zaragoza, OVIDE ha decidido dar otro pequeño paso y ampliar su servicio. Lisboa será la nueva plaza de OVIDE desde este mes de diciembre, con Francisco Ribeirinho como representante.

La càmera 3D Panasonic AG-3DA1P, ja disponible a OVIDE
La cámara 3D Panasonic AG-3DA1P, ya disponible en OVIDE
Ja està disponible a OVIDE la càmera Panasonic AG-3DA1, que fa que rodar en 3D sigui una cosa molt senzilla. Aquesta càmera de format AVCAM, grava en dues targetes SD i està equipada amb una òptica doble, el que significa que no s’ha d’ajustar la distancia interaxial i només es pot ajustar la convergència. Aquesta limitació és el que fa tan senzill el seu ús, però a la vegada el limita a una distancia mínima de 2 m.
OVIDE aposta per l’adquisió dels equips més punters del mercat i un servei altament especialitzat. A més a més, compta amb serveis addicionals al lloguer con la contractació de personal tècnic qualificat.
-----
Ya está disponible en OVIDE la cámara Panasonic AG-3DA1, que hace que rodar en 3D sea algo muy simple. Esta cámara de formato AVCAM, graba en dos tarjetas SD y está equipada con una óptica doble, lo que significa que no se tiene que ajustar la distancia interaxial y sólo se puede ajustar la convergencia. Esta limitación es lo que hace tan sencillo su uso, pero a su vez lo limita a una distancia mínima de 2 m.
OVIDE apuesta por la adquisición de los equipos más punteros del mercado y un servicio altamente especializado. Además, cuenta con servicios adicionales al alquiler como la contratación de  personal técnico cualificado.

bannerweb candidatesxiii

@academiacinecat