Notícies

EGEDA i YouTube, junts, contra la pirateria

EGEDA ha arribat a un acord amb YouTube, en el marc de la política de prevenció de la pirateria d’obres audiovisuals que subscriu l’entitat.

L'eina que EGEDA utilitza, empra un sistema d'identificació per imatge que funciona comparant el vídeo o "arxiu de referència" prèviament revisat i validat per la institució, (per compte dels seus socis), amb els milions de vídeos pujats a Youtube pels usuaris de tot el món.

Quan el sistema identifiqui una coincidència entre el vídeo de referència (autoritzat per EGEDA) i un altre pujat a YouTube per qualsevol usuari, s'aplicaran les polítiques per defecte acordades, que consisteixen en: (a triar)

A. Bloqueig dels vídeos de més de cinc minuts a tot el món.
B. Bloqueig dels vídeos de més de deu minuts a tot el món.

Permetent i monetitzant, per als socis, els vídeos de menys del temps indicat, ja que en molts casos es tractarà de material promocional penjat per les pròpies companyies o per distribuïdors.

Des del moment en què es pugi o s’accepti el vídeo de referència per EGEDA i s'apliqui la política de bloqueig a l'obra, el sistema impedirà que es pugin nous vídeos d'aquesta mateixa obra (bloqueig de vídeos de més de 5 'o 10' ) en els països seleccionats (en principi, tot el món).

Així mateix el sistema començarà el filtrat de tota la base de dades de vídeos de YouTube, identificant els vídeos coincidents i aplicant les polítiques seleccionades.

EGEDA, a través del Servei de Seguiment de l'Audiovisual a Internet, realitzarà un escrutini de totes les obres que utilitzen aquest sistema i informarà els titulars en el cas que els vídeos inferiors a cinc o deu minuts, segons la política escollida, obtinguin algun tipus de remuneració via publicitat per YouTube, per realitzar l’oportuna liquidació dels drets.

bannerweb candidatesxiii

@academiacinecat