Activitats Acadèmia


Coincidint amb la Festa d’Estiu, l’Acadèmia del Cinema Català fa balanç del darrer any i mig de producció catalana, mirant enrere i contemplant el cinema que ve per fer un dibuix el més fidedigne possible de l’estat del setè art a Catalunya. També, després de gairebé dos anys de funcionament, exposa els resultats del Cicle Gaudí – Circuit Estable de Cinema Català.

La producció catalana

El 2017 es van estrenar a cinemes comercials de tot l’Estat espanyol un total de 49 produccions catalanes. Això suposa 16 produccions menys que el 2016, quan se’n van estrenar 65. En aquest descens, tant en el nombre com en la mida de les produccions, hi tenen un paper significatiu les retallades pressupostàries a la Televisió de Catalunya, motor de l’audiovisual català per mandat parlamentari. A l’equador del 2018 les xifres són inferiors, amb només 19 films estrenats. No obstant, n’hi ha una vintena més amb previsió de data d’estrena enguany.

Dels 49 films estrenats el 2017, 36 són de ficció –pels 38 de 2016– i 13 són documentals –pels 27 de 2016–. En el que portem de 2018, la xifra és de 14 films de ficció i 5 documentals, fet que posa de manifest l’important descens de la producció de documental cinematogràfic els darrers temps a Catalunya.

Pel que fa a idiomes, el castellà segueix sent la llengua predominant, seguida de l’anglès. No obstant, el català pren protagonisme durant el primer semestre de 2018, sent la llengua principal de 7 dels 19 films estrenats. Pel que fa a gènere, el cinema català segueix lluny de ser paritari, amb uns percentatges de direcció femenina que no arriben al 20% del total però que són superiors en termes relatius als anys anteriors.

La taquilla del cinema català

A nivell recaptatori, les xifres han baixat respecte 2016, en part perquè no hi ha hagut cap pel·lícula que arribés a xifres com les d’Un monstre em ve a veure, que va superar els 26 milions d’euros, una contribució molt significativa al total de 63 milions d’euros i gairebé 11 milions d’espectadors d’aquell any.  El 2017 el cinema català va assolir a la taquilla espanyola una mica més de 37 milions d’euros pels seus 6,4 milions d’espectadors, mentre que en el que portem de 2018 les xifres són de 7 milions a taquilla i 1,1 de públic.

El Cicle Gaudí

El Cicle Gaudí, per la seva banda, confirma la seva excel·lent tendència, arribant ja a la totalitat de territori català amb vistes d’ampliar-se dins i fora del país. Des del setembre de 2017 fins al juny del 2018 el Cicle Gaudí ha acumulat 16.471 espectadors, amb una mitjana de 1.209 per pel·lícula, el que suposa un augment d’un 36% respecte el mateix període de l’any anterior. Durant aquest any, el Circuit Estable de Cinema Català s’ampliarà fins a un màxim de 45 poblacions catalanes.

bannerweb candidatesxiii

@academiacinecat