Actualitat


El Departament de Cultura anuncia un primer paquet de mesures de 31 milions d’euros per fer front a les greus conseqüències de l'emergència sanitària en el sector cultural

Després d'una reunió convocada el passat mes de març amb el president de la Generalitat, Quim Torra, la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, i diversos representants del món de la cultura, entre ells l'Acadèmia del Cinema Català, la Generalitat ha aprovat un seguit de mesures per pal·liar les conseqüències de l'emergència sanitària en el sector cultural català.

Aquest Pla de rescat s'ha elaborat responent a les principals necessitats detectades des del Departament de Cultura a través de les aportacions de bona part dels agents culturals catalans (associacions, organitzacions públiques, equipaments, etc.). A grans trets, es fixen quatre objectius bàsics: acompanyar el sector cultural durant la crisi, establir mesures i mecanismes per evitar danys irreparables en el teixit cultural, preparar el sector per poder reprendre l'activitat de la manera més ràpida possible (respectant sempre les condicions sanitàries i socials) i reestructurar el pressupost per adequar-lo a aquestes noves necessitats. 

Pel que fa a mesures financeres, el Pla de rescat contempla una línia de crèdit dotada amb 10 milions d'euros que es poden sol·licitar en quantitats des de 20.000 fins a 300.000 euros, retornables en cinc anys i amb un primer any de carència. També s’obre una línia de préstec sense cost per ajudar a pagar els interessos del crèdit atorgat. 

Per altra banda, també es convocaran línies d'ajut directe amb l'objectiu de 1) fer front a l'impacte immediat de la crisi i finançar les despeses generades durant aquest període d'aturada de l'activitat (incloent despeses d’estructura, de serveis, lloguers, o pagament de quotes), 2) recolzar les entitats sense finalitat de lucre i 3) pal·liar la reducció d’ingressos produïda per la cancel·lació d’activitats culturals i la suspensió dels contractes en els equipaments culturals. 

Per altra banda, el pla inclou una part important de mesures destinades a l'acompanyament del sector cultural, establint un contacte directe entre el Departament de Cultura i els representants de tots els sectors culturals.


Més informació aquí.

bannerweb candidatesxiii

@academiacinecat