Actualitat

Consulta les mesures específiques per rodatges audiovisuals fixades pel Ministeri


Al BOE publicat dissabte 9 de maig es detallen les condicions i elements de protecció a tenir en compte per la realització de rodatges audiovisuals en la fase 1 del desconfinament

El dissabte 9 de maig es va publicar el BOE (Boletín Oficial del Estado) on es recullen mesures que cal aplicar en diversos àmbits i activitats per la flexibilització d'algunes restriccions establertes amb l'estat d'alarma, amb el pas a la fase 1. 

Pel que fa a l'audiovisual, el capítol X recull les condicions que cal tenir per poder dur a terme la producció i rodatge d'obres audiovisuals. Per una banda, s'estableix que es permet la realització de les següents activitats vinculades a producció i rodatge (sempre que es segueixin les mesures higièniques i sanitàries): selecció de localitzacions, activitats vinculades als departaments de producció, direcció, direcció artística, maquillatge i perruqueria, vestuari, il·luminació, direcció de fotografia, so, interpretació (incloent actors, actrius, rols de figuració i menors d'edat), catering i activitats relacionades amb la post-producció. 

A més de complir les mesures generals de prevenció i higiene indicades per les autoritats sanitàries, es demana als equips de produccions audiovisuals que segueixin aquestes indicacions concretes: 

  • Reduir els equips de treball al mínim imprescindible. 
  • Mantenir la distància interpersonal sempre que sigui possible i fer ús dels equips de protecció adequats. En el cas de no poder respectar la distància de seguretat ni fer ús dels equips de protecció, es demanarà seguir les mesures de seguretat dissenyades per cada cas concret a partir de les recomanacions de les autoritats sanitàries. 
  • Realitzar els desplaçaments als llocs de treball i rodatge amb el menor risc possible, informant dels mitjans de transports que es fan servir. 
  • En les activitats de maquillatge, perruqueria i vestuari s'haurà de fer servir l'equip de protecció adequat que asseguri la protecció de totes les parts implicades.
  • S'implementaran mesures per higienitzar les peces de vestuari abans de donar-los un nou ús. 

A banda d'aquestes mesures generals, el BOE també comprèn mesures específiques a seguir per realitzar rodatges, com ara desinfectar prèviament els recintes tancats on es realitzin les gravacions, establir una avaluació de riscos laborals prèvia i adoptar les mesures corresponents. També es demana senyalitzar i informar correctament sobre les mesures de prevenció a seguir, a través de cartells informatius o senyalitzacions indicant les distàncies de seguretat interpersonal. 

Es pot consultar la publicació completa aquí.

bannerweb candidatesxiii

@academiacinecat