Notícies

Subvencions desplaçament 2011

Ja s’han publicat al DOCG les bases per a la convocatòria de sol·licitud d’ajudes per desplaçaments d’artistes 2011, les trobareu juntament amb els formularis corresponents a www.llull.cat. LES SOL·LICITUDS S’HAURAN DE PRESENTAR A PARTIR DE L’1 DE GENER.

Les sol·licituds s’han de presentar com a mínim un mes abans de l’inici de l’activitat. S’entén per inici de l’activitat la data de la primera activitat que consta en el contracte o en la carta d’invitació segons el formulari facilitat per l’Institut Ramon Llull (Annex V- CARTA D’INVITACIÓ) que es troba a la pàgina web de l’Institut (www.llull.cat). Excepcionalment i només en l’àmbit del cinema les sol·licituds es poden presentar fins el dia abans de l’inici de l’activitat. 

En l’àmbit del cinema i arts visuals la data de l’inici de l’activitat ha de constar en la carta d’invitació i no serà necessari presentar el contracte. 

Excepcionalment les sol·licituds de les subvencions de les activitats que s’hagin realitzat durant els mesos de gener i febrer s’hauran de presentar amb caràcter retroactiu abans del 28 de febrer de 2011.

Les sol·licituds de les activitats realitzades durant el darrer trimestre de l’any s’han de presentar sempre abans del 31 d’octubre de 2011. Totes les sol·licituds presentades després del 31 d’octubre quedaran excloses automàticament.


No són objecte d’aquesta convocatòria:

o Les activitats que no estiguin incloses dins un circuit professional. 

o Els tallers i residències.

o L’assistència i participació en congressos, jornades, conferències, seminaris, esdeveniments de caràcter acadèmic, esdeveniments organitzats en l’àmbit docent o bé en el marc de cursos o tallers de formació. 

o La participació a cavalcades amb motiu de la celebració del carnaval i/o de la nit de reis.

o Les activitats emmarcades en l’àmbit de la cultura popular i tradicional.

o Els catxets, dietes, allotjaments, visats, ni altres despeses de caire complementari. En cap cas se subvencionaran els bitllets en classe preferent.

o Les activitats de teatre, circ, dansa i música que no percebin cap retribució econòmica en concepte de catxet o honoraris, ni les que siguin de caràcter estrictament promocional en circuits que no tinguin com a objecte principal de la seva activitat l’exhibició comercial o programació estable d’espectacles i/o concerts. Sí serà subvencionable l’assistència a fires i mercats independentment que l’activitat sigui remunerada o no atès l’interès que aquestes activitats representen per la internacionalització de la creació escènica i musical. 

o En l’àmbit de les arts visuals els viatges preparatoris previs a la inauguració de les activitats.


Es fixa un import màxim anual que es concedirà per artista/companyia de 18.000€ i l’import màxim que es podrà concedir per sol·licitud és de 14.000€. L’import mínim que es pot sol·licitar per cada activitat és de cent cinquanta euros (150€).

Adjunt teniu un pdf amb la resolució i les bases de la convocatòria 2011 i si teniu qualsevol consulta no dubteu en contactar amb nosaltres:

Subvencions d’arts visuals:  Sílvia Gonzalez (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 Subvencions de dansa i cinema: Elisabeth Piqué  (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) 
Subvencions de música: Lluc Silvestre (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) 
Subvencions de teatre i circ: Gemma Cordonet (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 És imprescindible que consulteu les bases i la resolució de la nova convocatòria donat que s’han introduït canvis significatius tant en els requisits de la documentació a presentar com en el procediment de presentació de les sol·licituds. És imprescindible que els formularis siguin els de l’any de la convocatòria 2011.
Salutacions!

Descarregar PDF

bannerweb candidatesxiii

@academiacinecat