Notícies

Els cineclubs mantenen una mitja de 67 persones per sessió

Els cineclubs a Catalunya representen actualment a comarques la possibilitat per a milers de persones de veure cinema en VOS, cinema d’autor i cinema català d’una forma regular al llarg de l’any.

DADES GENERALS DEL CINECLUBISME CATALÀ

En base a una enquesta lliurada als cineclubs i a la qual han respost 32  entitats de 48 consultades, podem parlar al 2011 de 1057 sessions  programades i 70417 espectadors a les sales cineclubistes. La mitja per sala es situa en 67 espectadors per sessió, la mateixa que al 2010. Valorem  molt positivament aquesta data que situa al públic dels cineclubs com un públic  fidel a la seva activitat.

Els cineclubs han programat 831 sessions en activitat regular (78%) i 219 en activitats extraordinàries (22%): sessions de curts, festivals, cinema a la fresca...

Durant el 2011 i en quant a les versions el 51% (541 sessions) es tracta de versions originals subtitulades mentre que el 17% (171 sessions) incorpora la llengua catalana sigui en la versió original en català o en la
doblada o subtitulada al català.


DADES DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE CINECLUBS

De les 1057 sessions programades pel cineclubisme català al 2011 410 sessions (39% del total) han estat programades des de la Federació catalana de cineclubs. De l’activitat regular dels cineclubs (831 sessions), la FCC ha gestionat el 59%. Es pot constatar la importància de la FCC en la gestió de les sessions cineclubistes. 

Tanmateix, els cineclubs catalans ja integren, des de fa anys, aquells aspectes que la Llei del cinema de Catalunya busca fomentar com la projecció de cinema d’autor, especialment europea, i de producció catalana. De les 486 sessions programades des de la FCC, el 9% (42 sessions ) correspon a films de producció catalana, el 45% (221 sessions) a cinema europeu (incloent els films espanyols), el 32% a films americans i el 14% a altres  nacionalitats. Assenyalar que el cinema americà correspon a films de cinema  independent i ocasionalment a algun títol més comercial. Significa que si sumem el cinema català a l’europeu, els cineclubs catalans dediquen 54% de la seva programació a aquest continent.

La llei del cinema de Catalunya fa especial esment al tema de la presència de la llengua catalana. En quant a la seva presència a les pantalles cineclubistes gestionades des de la FCC, el nostre idioma està present en el 14% (70 sessions) tant en la versió original en català, versió original subtitulada al  català o versió doblada al català.

El 60% (292 sessions) de la programació gestionada des de la FCC  correspon a la versió original subtitulada i d’aquesta xifra, només el 3%  correspon a la versió subtitulada al català. El 20% (97 sessions)
correspon a la versió original tant en català com en castellà. El baix  percentatge de les versions subtitulades al català es deu a la nul·la oferta de subtitulació en el nostre idioma.

En quant al volum d’intercanvi econòmic amb les distribuïdores i gestionat  des de la FCC el 43% (45520€) ha anat a distribuïdores catalanes, mentre  que el 57% (55503€) ha anat a empreses de distribució afincades a l’Estat. En quant a les sessions, 290 (60%) ha estat gestionat amb les distribuïdores  catalanes.

Podem concloure doncs que el 2011 ha estat un any de resistència a la crisi. La mitja per sessió es manté estable i el nombre d’espectadors és molt similar a  l’any passat. Desitjaríem disposar de més còpies subtitulades al català per poder incorporar a les nostres programacions observant el trist panorama en aquest punt. Significar l’esforç del cineclubisme català, que des del voluntariat, manté l’activitat cinematogràfica a comarques, sent avui l’única oportunitat pel públic de les seves poblacions per veure un tipus de cinema que s’allunya de l’oferta molt més comercial de les multisales.

 

bannerweb candidatesxiii

@academiacinecat