Notícies

vídemo minuto

Encara ets a temps de presentar-te a la convocatòria de "El vídeo del minuto" fins el 17 d’abril.

Es tracta d'una iniciativa de TRAMA, Coordinadora de Mostres i Festivals de cinema, vídeo i multimèdia realitzat per dones que donarà com a resultat una creació audiovisual coral i plural que serà projectada en tots els Festivals de Cinema de Dones de l'Estat.

Totes les dones que vulguin participar a "El vídeo del minuto" hauran de crear i presentar un treball que respongui a la temàtica de Els amors.

Per participar, s’ha d’enviar una filmació que compleixi les següents condicions:

- Estar realitzada per dones, sense limitacions d'edat ni nacionalitat.
- Cenyir-se al tema proposat en la convocatòria: ELS AMORS
- La durada haurà de ser d'un minut.
- Realitzada en un plànol seqüencia.
- Incloure un plànol, afegit al final, on figuri el nom i el lloc de residència de cada autora, en cada obra que es present.
- Lliurar una còpia en format digital (arxius amb extensió .*mov i .*mp4 preferentment).

El projecte del vídeo del minut es va iniciar el 1997 a Barcelona per Drac Màgic - Mostra Internacional de Films de Dones i actualment es proposa des de TRAMA.

Per a més informació consulteu la web
.

bannerweb candidatesxiii

@academiacinecat