Notícies

El Parlament aprova la llei de l'impost als operadors de comunicacions electròniques per al foment de l'audiovisual

El tribut tindrà una quota fixa de 0,25€/mes per cada connexió a internet que les operadores tinguin contractada a Catalunya. Es preveu que la recaptació anual per aquest tribut sigui de 20,5 milions d’euros.

Dimecres 26 de novembre, el Parlament de Catalunya ha aprovat la llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital.

L’Acadèmia del Cinema Català es congratula de l’aprovació d’aquesta llei que proveirà de fons la indústria cinematogràfica i activarà aspectes com la producció, la distribució, l’exhibició i la difusió de les pel·lícules catalanes. Agraïm als partits polítics del Parlament de Catalunya la seva implicació per l’aprovació de la llei, tramitada pel procediment d’urgència, i pel recolzament unànime que ha merescut a les votacions, 103 Sí, dels grups de CiU, ERC, PSC, IC-V i CUP, 0 No i 26 abstencions dels grups del PP i C'.

Volem celebrar també la unió de tot el sector per aconseguir aprovar la llei que permetrà que les operadores telefòniques retornin al sector audiovisual que els proveeix de continguts una part dels seus beneficis. Juntament amb l’Acadèmia, la Federació de  productors, PROA, el Gremi d’Exhibidors de Cinema i el Clúster Audiovisual de Catalunya, entre d’altres, el Departament de Cultura i el Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat han sumat esforços per tirar endavant la llei. Ara cal desenvolupar el reglament i aplicar-la. Tal i com ha destacat en David Fernàndez de la CUP, els 20,5 milions d’euros que suposarà aquest impost, representen els beneficis nets de 3 hores per a les operadores telefòniques.

Diversos membres de l'Acadèmia i representants del sector van seguir la sessió des de la tribuna del Parlament, com la presidenta Isona Passola, les actrius Maria Molins i Clara Segura, les productores Mar Medir i Míriam Porté, Montserrat Bou, directora general de PROA i el president, Raimon Masllorens i l'ex director Joan Anton Gonzalez, els productors Oriol CortacansTono Folguera, Jordi Roigé, el president del Cluster Xavier Guitart i el del Gremi d'Exhibidors, Camilo Tarrazón, entre d'altres.

Aquest nou tribut és aplicable a les companyies operadores de serveis de comunicacions electròniques, amb una quota fixa de 0,25 euros/mes per cada contracte de connexió subscrit en el territori de Catalunya, ja sigui a través de la telefonia fixa o de dispositiu mòbil. L’objectiu d’aquest impost és fomentar la producció i la millora de la competitivitat del sector audiovisual català.

El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, ha afirmat que "això tindrà repercussió en el conjunt d'empreses del sector de l'audiovisual, que són moltes, en el conjunt que té a veure amb l'animació, d'empreses que tenen a veure amb la ficció, el documental, i indirectament amb el món de la música. I per tant, estem començant un procés que pugui conduir-nos a la reconversió del sector audiovisual com un dels més actius del país. La a producció, la distribució i l'exhibició necessiten suport. Amb l'impost aprovat avui, multipliquem per tres els diners disponibles per al sector".

El nou tribut

L’impost no comportarà cap càrrega tributària a les persones que tenen contractat el servei d’accés als continguts existents en les xarxes electròniques de comunicació. Així el projecte estableix explícitament que els operadors no podran repercutir en el contribuent l’import de les obligacions tributàries en assenyalar a l’article 6.3 que «no pot exigir al contribuent l’import de les obligacions tributàries satisfetes d’acord amb l’establert a l’article 36.3 de la Llei de l’Estat 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària». Serà l’Agència Tributària de Catalunya, el Departament de Cultura, i els òrgans competents en matèria de consum les entitats que vetllaran pel compliment d’aquest mandat, segons l’article 11.2 de la llei.

Es preveu que la recaptació anual per aquest tribut sigui de 20,5 milions d’euros. Aquests ingressos es sumaran a les dotacions pròpies que el Departament de Cultura destina a la indústria audiovisual.

El Govern considera que la creació d’aquest impost enfortirà i ajudarà a la producció pròpia audiovisual en la línia del que fan altres països europeus quan expressen l’excepció cultural per tal de defensar en positiu el seu llegat cultural i lingüístic, la seva economia i l’ocupació en el sector de l’audiovisual.

 

Objectiu:

La recaptació d’aquest tribut de caràcter finalista, es destinarà a dotar:

a) Els fons que per al foment de la indústria audiovisual de Catalunya, previstos a l’article 29 de la Llei del Cinema (Llei 20/2010, del 7 de juliol).

L’impost constituirà una nova font d’ingressos que ha de permetre impulsar la indústria cinematogràfica i audiovisual en la línia dels fons previstos a la Llei del Cinema de 2010.

  • Fons per al foment de la producció d’obres cinematogràfiques i audiovisuals
  • Fons per al foment de la distribució independent
  • Fons per al foment de l’exhibició
  • Fons per al foment de la difusió i la promoció de les obres i la cultura cinematogràfiques
  • Fons per al foment de la competitivitat empresarial

 

b) Fons per a la difusió cultural digital (art.14 de la llei)

Es considera convenient crear un Fons per a la difusió cultural digital, per a projectes o actuacions que permetin crear continguts culturals digitals i permetin fer-los accessibles al públic per mitjà de polítiques de digitalització.

bannerweb candidatesxiii

@academiacinecat