Notícies

El Parlament inicia la tramitació del projecte de llei de l'impost als operadors d'Internet per al foment de l'audiovisual

  • Es preveu que la recaptació anual per aquest tribut sigui de 20,5 milions d'euros
  • El tribut tindrà una quota fixa de 0,25€/mes per cada connexió a internet que les operadores tinguin contractada a Catalunya
  • La proposta d'avantprojecte estableix explícitament que els operadors no podran repercutir en el contribuent l'import de les obligacions tributàries

El Parlament de Catalunya va aprovar dimecres 23 de juliol la tramitació del projecte de llei de creació de l'impost sobre la provisió de continguts en xarxes informàtiques de comunicació per al foment del sector audiovisual i de l'accés a Internet per a la difusió cultural.

El Govern impulsa la creació d'aquest nou tribut aplicable a les companyies operadores d'Internet, amb una quota fixa de 0,25 euros/mes per cada connexió a Internet contractada en el territori de Catalunya, ja sigui a través de la telefonia fixa o de dispositiu mòbil. L'objectiu d'aquest impost és fomentar la producció i la millora de la competitivitat del sector audiovisual català.

L'impost no comportarà cap càrrega tributària a les persones que tenen contractat el servei d'accés als continguts existents en les xarxes informàtiques de comunicació. Així el projecte estableix explícitament que els operadors no podran repercutir en el contribuent l'import de les obligacions tributàries en assenyalar que «no podrà exigir del contribuent l'import de les obligacions tributàries satisfetes d'acord amb l'establert a l'article 36.3 de la Llei de l'Estat 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària». Serà l'Agència Tributària de Catalunya i els òrgans competents en matèria de consum les entitats que vetllaran pel compliment d'aquest mandat

Es preveu que la recaptació anual per aquest tribut sigui de 20,5 milions d'euros.

El Govern considera necessària la creació d'aquest impost per enfortir i ajudar a la producció pròpia audiovisual en la línia del que fan altres països europeus quan expressen l'excepció cultural per tal de defensar en positiu el seu llegat cultural i lingüístic, la seva economia i l'ocupació en el sector de l'audiovisual.

La recaptació d'aquest tribut de caràcter finalista, es destinarà a dotar dos fons:

a) Fons que per al foment de la indústria audiovisual.
L'impost constituirà una nova font d'ingressos que ha de permetre impulsar la indústria cinematogràfica i audiovisual en la línia dels fons a la producció establerts a la Llei de Cinema de 2010.

b) Fons per a fomentar l'accés a Internet en els equipaments culturals i per al foment de productes digitals sobre el patrimoni català.
Es considera convenient crear un Fons de foment de l'accés a Internet per a la difusió cultural, per vincular-lo a actuacions que permetin que els espais culturals (com monuments, museus, etc.) disposin d'accés a Internet. D'aquesta manera els visitants o usuaris d'aquests espais podran accedir a continguts culturals a través de les noves tecnologies de la informació i la comunicació. Els recursos del fons s'hauran de destinar a projectes o actuacions que promoguin l'accés de la ciutadania a Internet en centres o institucions de difusió cultural.

bannerweb candidatesxiii

@academiacinecat