Notícies

El Govern impulsa el Pla de Digitalització de sales de cinema

El Govern ha aprovat avui impulsar el Pla de Digitalització de sales de cinema per garantir l'oferta d'exhibició de pel•lícules en el conjunt del país durant el procés de canvi del sistema d'exhibició analògic al sistema digital.

 

El Pla de Digitalització té dues línies d’ajut. D’una banda, a les zones amb poca oferta cinematogràfica, el Departament de Cultura facilita als exhibidors 20.000€ per a l’adquisició d’un equip digital de projecció amb uns estàndards establerts que garanteixin la seva qualitat. Aquest ajut està destinat als cinemes amb una sola sala o a multicinemes amb quatres sales com a màxim, de municipis de menys de 100.000 habitants, que facin un mínim de 300 sessions a l’any i que estiguin a més de 30 quilòmetres d’un altre cinema digital. D’aquesta manera, es vol mantenir l’oferta en aquelles zones on les empreses i entitats exhibidores són menys potents i on no podrien finançar aquesta inversió sense l’ajut del Govern.

D’altra banda, el Departament de Cultura, en col•laboració amb l’Institut Català de Finances (ICF), ha llançat una línia de préstecs per impulsar projectes industrials culturals, entre ells, els de digitalització de sales per aquells cinemes amb més capacitat d’inversió. Aquesta línia de préstecs per a projectes industrials culturals és de 20 milions d’euros. Des del novembre i fins al moment, s’hi han acollit 9 empreses (algunes de les quals gestionen més d’un cinema) i 4 ajuntaments.

Amb aquestes dues línies d’ajuts el Govern preveu que qualsevol ciutadà podrà continuar tenint un cinema a una distància màxima de 30 kilòmetres independentment del municipi de Catalunya on visqui.

Actualment, estan en funcionament 766 sales de cinema en el conjunt de Catalunya. D’aquestes, 366 són sales amb sistema digital (el 47,7%) i 400 són sales amb sistema analògic (52,3%). A catorze comarques no hi ha cap cinema amb sistema digital.

En la darrera dècada, les empreses exhibidores de cinema de Catalunya han anat digitalitzant progressivament les seves sales a mesura que el sistema de suport digital s’anava estenent i davant l’anunciada desaparició del sistema analògic. En el moment que només es distribueixin còpies en digital, les sales que només comptin amb un sistema analògic d’exhibició no podran continuar funcionant. Es preveu que aquest procés s’acceleri en els propers mesos.

bannerweb candidatesxiii

@academiacinecat