Notícies

El consum cultural a Catalunya

La Fundació SGAE presenta l'Anuari SGAE 2013 de les arts escèniques, musicals i audiovisuals, un volum que ofereix les dades estadístiques bàsiques per a la caracterització del sector cultural i que, en aquesta tretzena edició, es consolida com una obra de referència fonamental per al sector.

L'Anuari SGAE 2013 ofereix informació rigorosa i detallada sobre els principals sectors de les arts escèniques, musicals i audiovisuals, amb desenes de milers de dades numèriques i més de 300 gràfics i taules estadístiques. El volum és fruit d'un procés laboriós de captura i tractament de dades, compilació de fonts i anàlisi de tota aquesta informació. Aquesta publicació, nascuda el 1999, ha esdevingut una eina fonamental per als estudiosos del mercat cultural espanyol.

Aquest anuari presenta la informació perfectament analitzada en termes quantitatius i estructurals sobre els següents sectors del panorama cultural: arts escèniques (teatre, dansa i òpera), música clàssica, música moderna, cinema, música enregistrada, televisió, vídeo, ràdio i noves tecnologies. Per a cada apartat, presenta un informe que analitza les principals dades del sector, en destaca els aspectes característics al llarg de l'any 2012 i aporta elements per a la comparació amb l'exercici de 2011.

Per poder oferir aquesta anàlisi detallada, en l'Anuari s'inclouen dades específiques sobre múltiples característiques dels espectacles (assistents, recaptació, preu de les entrades), tractades globalment i amb la presentació, en alguns casos, de classificacions significatives (pel·lícules més taquilleres, discos més venuts, produccions escèniques amb més públic, etcètera).

A més d'incloure un capítol dedicat a l'anàlisi de les noves tecnologies, l'Anuari també té presència a Internet, tant a la pàgina de la Fundació SGAE (www.fundacionsgae.org) com a la de la SGAE (www.sgae.es/www.sgae.cat), on les persones interessades poden accedir de manera gratuïta al seu contingut.

 

Cinema

L'exhibició de cinema a l'Estat espanyol experimenta també un declivi, fet que trenca una llarga tendència de creixement iniciada a finals dels anys vuitanta. Així, des del 2008 el nombre de sessions ha disminuït un 10,95% i ha acumulat caigudes graduals cada any. L'indicador amb l'evolució a la baixa més pronunciada és el corresponent als espectadors, que des del 2008 ha retrocedit un 13,51% (tanmateix, si fem extensiva aquesta comparació al 2007, observem que des d'aleshores el percentatge d'espectadors s'ha reduït un 20,40%). L'evolució de la recaptació en taquilla ha experimentat una reducció de l'1,82%, molt inferior a l'experimentada en l'indicador anterior. Aquest comportament s'explica per l'increment en el preu de les entrades, un augment que inclou, a més, els nous preus associats a les projeccions en 3D.

A Catalunya, des de l'any 2008 el nombre de sessions ha baixat un 5,81%, el nombre d'espectadors ha caigut en una proporció superior, el 18,24% (un 24,09% si ho comparem amb l'any 2007), i la recaptació obtinguda s'ha reduït un 9,21% (un 15,42% en relació amb l'any 2009).

Si ens centrem en les quantitats totals a l'Estat espanyol, observem que durant el 2012 han tingut lloc 4.397.917 sessions (un 2,90% menys que el 2011), a les quals han assistit 93.353.847 espectadors (amb un descens del 4,94% respecte al 2011), i s'ha obtingut una recaptació de 612,29 milions d'euros (un 4,08% menys que l'any anterior).

A Catalunya podem constatar un descens de l'activitat, amb 869.742 sessions durant el 2012 (una reducció del 6,55% respecte de l'any 2011), un descens del 9,10% en l'assistència respecte del 2011 (que va caure fins als 18,076.452 espectadors) i una disminució no tan pronunciada en la recaptació (un 7,93% menys respecte al 2011), que va ser de gairebé 125,22 milions d'euros.

 

Més informació: http://www.anuariossgae.com/home.html

 

bannerweb candidatesxiii

@academiacinecat