Notícies

Neix la Fundació SGAE, per a un millor coneixement del que aporta l'entitat a la societat

Antonio Onetti, president de la Fundació SGAE, i José Luis Acosta, president de la SGAE, han presentat la nova denominació.

La Fundació Autor, l'entitat creada per la Societat General d'Autors i Editors (SGAE) amb la finalitat de desenvolupar activitats socials, assistencials i promocionals per donar suport a l'autoria, la creació i la cultura des del 1997, presenta la seva nova denominació: Fundació SGAE.

Un dels principals objectius és que hi hagi una major identificació entre les dues organitzacions i un millor coneixement i transparència sobre el què reinverteix la SGAE a la societat civil. Aquesta és una de les decisions preses pel Patronat de la Fundació SGAE, el màxim òrgan de govern de l'entitat.

El procés de transformació, el qual s'ha desenvolupat al llarg de l'any 2013, va començar amb la creació de dues eines organitzatives per a l'evolució òptima de la Fundació: el Pla Director i el Manual de Bones Pràctiques. Això implica que el funcionament de l'entitat es regeix per un protocol de procediments administratius, rigorós i subjecte a uns paràmetres definits.

Els objectius de la Fundació SGAE són:

 • Donar suport a l'autoria i la creació 
 • Vetllar pel respecte als drets d'autor, tant patrimonials com morals
 • Posicionar l'autoria com a element clau del sector i promoure-la des de la perspectiva del desenvolupament de l'àmbit cultural i de les seves repercussions econòmiques en la societat 
 • Facilitar la relació de l'autoria amb el conjunt de la societat, promoure la pedagogia social sobre el dret d'autor i impulsar l'accés a la cultura 
 • Contribuir a millorar el funcionament de l'espai en el qual els autors desenvolupen el seu treball i a explicitar la importància de la cultura en el conjunt de la societat
 • Fomentar les noves expressions artístiques i els projectes multidisciplinaris en el conjunt del repertori sobre el qual treballa la Fundació SGAE.

A més, l'entitat assumeix un codi ètic basat en els principis i valors següents:

 • Manca de finalitat lucrativa 
 • Compromís amb la voluntat de l'entitat fundadora 
 • Rellevància del paper del PatronatPersonal i tècniques de gestió especialitzades
 • Equilibri i diligència en l'administració de recursos 
 • TransparènciaIndependència i col·laboració 
 • Sostenibilitat

L'estratègia de la Fundació SGAE s'assenta en l'enfortiment de la relació amb els socis de l'entitat. El primer que s'ha posat en marxa, i que s'ha fomentat enguany, ha estat el programa d'ajut al soci, un conjunt d'accions enfocades a l'assistència social, amb la finalitat d'aportar solucions a les demandes i necessitats dels membres de l'entitat, i al desenvolupament professional dels socis.

A la pràctica, es tracta d'una nova política assistencial social basada en tres principis: el d'igualtat, que el major nombre de socis gaudeixi d'un major nombre de serveis socials; el d'atenció personalitzada, adaptar-se a les característiques particulars de cada cas, i el benestar social.

El 2013 ja s'han notat els resultats d'aquesta mesura: la inversió realitzada en aquest camp ha possibilitat més ajuts per als socis de l'entitat. Això ha permès que els beneficiaris hagin pogut superar situacions, en ocasions crítiques, no només des del punt de vista econòmic, sinó també personal i social.

Més ajuts per als socis de l'entitat

En concret, si el 2012, la Fundació va destinar 317.000 euros del seu programa assistencial de previsió social amb la finalitat d'ajudar a 94 socis; el 2013 ha destinat 500.000 euros, un 58% més que en l'exercici anterior. Com a dada més actual, al setembre de 2013 s'han atorgat ajudes a un total de 136 socis, amb una inversió de 384.000 euros.

La Mutualitat de Previsió Social d'Autors i Editors és un altre dels avantatges que ofereix la SGAE dins de la seva política assistencial social als autors i editors, els membres de l'organització. Es tracta d'una entitat asseguradora que es finança a partir de les aportacions dels mutualistes i d'entitats o persones protectores, i que realitza contractes d'assegurança individual en els quals el mutualista ha de complir una triple condició: ser el prenedor, l'assegurat i el beneficiari.

La seva cobertura principal és la de jubilació, i pot assegurar també viduïtat, invalidesa i orfandat. Entre els seus avantatges destaca també l'alta rendibilitat (un 4% anual en els darrers dotze anys) la qual està exempta de despeses, penalitzacions i comissions. La Fundació ha destinat 100.000 euros al present exercici.

Més d'1 milio d'euros en promoció i formació

A més, el 2013 també s'ha iniciat un programa d'ajuts a la promoció i a la formació que ha destinat més d'1 milió d'euros pels més de 100.000 membres de la SGAE, amb els objectius d'impulsar la creació i contribuir a la difusió internacional del repertori dels socis.

Així mateix, l'entitat presidida per Antonio Onetti ha designat 170.000 euros als laboratoris de creació, 187.000 euros al sistema d'incentius a la creació, edició i estrenes d'obres simfòniques, i 167.000 euros que s'han assignat a altres línies de formació. En total, la Fundació SGAE ha atorgat un total d'1.094.000 euros el 2013 per a ajuts als socis de la SGAE, la qual cosa suposa un increment del 66% respecte al 2012. Un total de 188 socis de l'entitat s'han beneficiat dels ajuts i beques de la Fundació SGAE.

«L'autoria és l'element fonamental en la cadena de desenvolupament de la matèria cultural i artística, l'element sense el qual amb prou feines podrien desenvolupar-se, ja no només els resultats d'aquesta creació, sinó tampoc el sector cultural en el seu conjunt que, des del punt de vista de la generació del Producte Interior Brut i de llocs de treball, ha estat un dels més actius de l'economia espanyola», exposa Antonio Onetti, president de la Fundació SGAE.

Aquest 2013, i fins avui, la Fundació SGAE ha organitzat més de 70 cursos a més de 10 ciutats als quals hi han assistit més d'1.500 alumnes. Respecte a les activitats de promoció, l'entitat té previst impulsar 200 iniciatives dels àmbits Audiovisual, Arts Escèniques i Música fins al tancament del present exercici.

Per a l'any 2014, l'activitat de la Fundació SGAE continuarà atenent als mateixos objectius proposats i s'adreçarà vers tres direccions: cap als creadors joves que comencen la seva activitat professional, cap als creadors que estan a meitat de la seva carrera i cap als creadors que han dedicat tota la seva vida a treballar.

Prem aquí per a llegir l'article d'Antonio Onetti

Prem aquí per a consultar el dossier complet

bannerweb candidatesxiii

@academiacinecat